szádfal
villanyoszlop
kerékpárút
vasútvonal
kútfúrás
közút
szélerőmű
szénhidrogén fúrás
kútásás
mobil torony alapMOBIL TORONY

Telenor, Vodafone és T-Mobile tornyok építéséhez, átépítéséhez készítettünk talajvizsgálati jelentéseket. Meglévő tornyok esetén jellemzően fúrás és alapfeltárás is készült, így határoztuk meg a meglévő alaptest méreteit, és ebből készülhetett az EC szerinti alapozás megerősítés, amennyiben szükséges volt. . referenciák >
mobil torony alapozás
Székhely: 2111 Szada, Liget u. 25..ITel.: +36 30 432 9646IEmail: szanto.roland@alapgeo.hu I
szádfal készítésMUNKATÉR-HATÁROLÁS

Vállalunk munkatér-határolási feladatokat mind engedélyezési, mind kiviteli tervfázisban. A beépítés lehet foghíj, zöldmezős, stb. Referenciáink között szádfal, cölöpfal, résfal, jet-grouting, MIP is szerepel. A határolás lehet konzolos, dúcos, vagy horgonyzott. Mindben rendelkezünk kellő tapasztalattal. A munkatér-határolással együtt a víztelenítés tervezését is vállaljuk (pl. vákuum kutas) referenciák >
szádfal építés
szádfal építése
villanyoszlop alapVILLANYOSZLOP

Transzformátor állomások, távvezetéktartó oszlopok építéséhez, átépítéséhez, talajvizsgálati jelentést, talajmechanikai szakvéleményt készítünk.
referenciák >
villanyoszlop alapozás
kúttúrásKÚTFÚRÁS

Vállaljuk elsősorban öntözési célú kutak fúrását. Kútjainkat max. 40 m-es mélységig készítjük, 125 mm végleges átmérővel, vízöblítéses technológiával. A kutak tervezését, engedélyeztetését is elvégezzük igény szerint. Automata öntözőrendszerét is megtervezzük, megépítjük. referenciák >
vízkút-fúrás
vízkút fúrás
csarnok alap CSARNOK
Folyamatosan készítünk talajvizsgálati jelentéseket ipari csarnokok, állattartó csarnokok, gépészeti csarnokok, stb. tervezéséhez, engedélyeztetéséhez. Fontos lehet mezőgazdasági, ipari beruházásoknál, vagy meglévő telepek költségtakarékos üzemeltetéséhez pl. az öntözővíz saját kútból való beszerzése. A kútfúrást, valamint a teljes engedélyeztetés elkészítését vállaljuk. Elkészítjük a szükséges vízügyi terveket is. referenciák >
csarnok alapozás
kerékpárút KERÉKPÁRÚT

Új kerékpárutak tervezéséhez talajvizsgálati jelentést, talajmechanikai szakvéleményt készítünk saját feltáró csapatunkkal az ország egész területén.
referenciák >
kerékpárút építés
kerékpárút építése
vasútvonal alap VASÚTVONAL

A Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója során a generáltervező megbízásából a geotechnikai feladatokat láttuk el engedélyezési szinten. Összefogtuk a szerteágazó feltárási feladatokat, majd a végén geotechnikai dokumentációt készítettünk.
referenciák >
vasútvonal alapozás
szénhidrogén-fúrás SZÉNHIDROGÉN FÚRÁS

Az Országban zajló szénhidrogén-kutató fúrások előtt a fúrótorony alapozásához, valamint az iránycső szükséges mélységének meghatározásához készítünk talajvizsgálatokat, valamint talaj-vizsgálati jelentést.
referenciák >
szénhidrogén fúrás
szénhidrogén fúrása

 

családi ház alapCSALÁDI HÁZ

Az ország minden területén vállaljuk új családi és társasházak tervezéséhez, engedélyeztetéséhez, valamint meglévő házak bővítéséhez, károsodási okok kivizsgálásához talajvizsgálati jelentés készítését. Kiviteli tervfázishoz geotechnikai dokumentáció készítését (pl. alapozás tervezés) is vállaljuk. referenciák >
családi ház alapozás
termeksilo alap TERMÉKSILÓ

Jellemzően gabonatároló silókhoz, valamint fermentorokhoz készítettünk eddig szakvéleményeket, de a Kaposvári Cukorgyár területén több cukorsiló is a mi javaslataink alapján épült. Több száz tonnás silók alapozását terveztük pl. a Cukorgyár területén. referenciák >
terméksiló alapozás
benzinkút alap készítés KIEMELT MUNKAGÖDÖR

Vállalunk munkatér-határolási feladatokat mind engedélyezési, mind kiviteli tervfázisban. A beépítés lehet foghíj, zöldmezős stb. Referenciáink között szádfal, cölöpfal, résfal, jet-grouting, MIP is szerepel. A határolás lehet konzolos, dúcos, vagy horgonyzott. Mindben rendelkezünk kellő tapasztalattal. A munkatér-határolással együtt a víztelenítés tervezését is vállaljuk (pl. vákuum kutas) referenciák >
benzinkút alapozás
villanyoszlop
gazdasági épület alapGAZDASÁGI ÉPÜLET

Folyamatosan készítünk talajvizsgálati jelentéseket ipari csarnokok, állattartó csarnokok, gépészeti csarnokok, stb. tervezéséhez, engedélyeztetéséhez. Fontos lehet mezőgazdasági, ipari beruházásoknál, vagy meglévő telepek költségtakarékos üzemeltetéséhez pl. az öntözővíz saját kútból való beszerzése. A kútfúrást, valamint a teljes engedélyeztetés elkészítését vállaljuk. Elkészítjük a szükséges vízügyi terveket is. referenciák >
gazdasági épület alapozás
tervezői jogosúltság
közút alap KÖZÚT

Úttervező cégek alvállalkozójaként jellemzően meglévő utak bővítéséhez, alárendeltebb utak építéséhez készítettünk (műtárgyakkal együtt) talajvizsgálati jelentést, geotechnikai szakvéleményt, tervet. referenciák >
közút alapozás
szélerőmű alap SZÉLERŐMŰ

Referencia listánkból is látszik, az ország több pontján vettünk részt szélerőműparkok engedélyezési, kivitelezési tervezé-sében. Az engedélyezési szinthez talajmechanikai szakvéleményt, talajvizsgálati jelentést készítettünk, a kivitelezés fázisában alapozásterve-zést, geotechnikai mérnöki feladatokat végeztünk, beleértve a helyszíni művezetést is. A projektek jelentős része már megépült, így felhasználva a megújuló szélenergiát, csökkentve a környezet szennyezettsé
szélerőmú alapozás
családiház
mobiltorony
benzinkút alap készítés BENZINKÚT

Benzinkutak tervezéséhez, építéséhez készítettünk talajmechanikai szakvéleményt, talajvizsgálati jelentést. A kutak egy része meglévő bevásárlóközpontok mellé, másik részük „zöldmezős” beruházásként valósult meg. Új feladat a kutak mellett épülő autómosók tervezéséhez talajvizsgálati jelentés készítése, kiegészítve alapállapot vizsgálattal (talaj és talajvíz TPH, BTEX, nehézfém, talajvíz általános vízkémia vizsgálata), esetleg elővizsgálati dokumentáció összeállításával. referencia
benzinkút alapozás
Az ország területén több ezer talajmechanikai, geotechnikai, hidrogeológiai vizsgálatot készítettünk, így bátran állíthatjuk, hogy a talajmechanika, geotechnika területén kellő tapasztalattal rendelkezünk. Igyekszünk a munkáinkat a lehető legmagasabb műszaki színvonalon elkészíteni.
TALAJMECHANIKAI, GEOTECHNIKAI
ÉS HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
KÉSZÍTÉSE A LEHETŐ LEGMAGASABB MŰSZAKI SZÍNVONALON


TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

2012. január 1-től az EC-alapú szabványok életbelépésével a geotechnikai tevékenységek szabályai (is) jelentős mértékben megváltoztak. A leglényegesebb változás az, hogy a talajmechanikai vagy más néven geotechnikai szakvéleményt (az eddigi gyakorlatban tulajdonképpen a kettő tartalmában nem volt különbség) az új szabályozás szerint felváltja az ún. talajvizsgálati jelentés, és ehhez kapcsolódóan az ún. geotechnikai terv.

A korábbi talajmechanikai szakvélemény és a talajvizsgálati jelentés abban tér el, hogy ez utóbbi még nem tartalmaz méretezéseket, számításokat, sem pedig a tervezés menetére vonatkozó műszaki javaslatokat, szerepe kizárólag a tervezéshez szükséges geotechnikai alapadatok szolgáltatása. Ugyanakkor az új szabvány az eddigi szakvéleménynél részletesebb talajkörnyezet-bemutatást, dokumentálást és az adatok részletes értékelését várja el.

Talajvizsgálati jelentést csak geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet. A talajvizsgálati jelentés egy építési projekt talajkörnyezetének megismerésére végzett vizsgálatok eredményeinek a felhasználás céljának megfelelően rendszerezett ismertetése a 7.1 fejezet szerint. Talajvizsgálati jelentést minden építéstervezési és -kivitelezési munkához kötelező készíteni, részletességének az adott projektfázis igényeit kell kielégítenie a 6. fejezet szerint. Talajvizsgálati jelentést geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet.

Talajvizsgálati jelentés tartalmi követelményei:

A TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS (TVJ) ELVÁRT TARTALMA
Az információ bemutatása
a vizsgálatok tárgya és célja
a hely, a létesítmény (méretek, szerkezetek, hatások) ismertetése, geodéziai adatai
a feltételezett (egyeztetett) geotechnikai kategória
a terepi és laboratoriumi vizsgálatok ideje, módja, helye és eszközei
a közreműködők adatai
a helyszín bejárásakor szerzett adatok (talajvíz, szomszédos építmények, növényzet)
a helyszín története, korábbi építési tapasztalatok
geológiai adottságok
a terepi és laboratóriumi mérések eredményei
talajvíz belvíz és élővíz adatok
fúrásnaplók a fúrás közbeni megfigyelésekkel
az eredmények közlése táblázatokban, jegyzőkönyvben, grafikusan
Az információ értékelése
a terepi és labormunka és egyéb információgyűjtés értékelése
a hibásnak vélt, vagy hiányos adatok ismertetése
javaslat további (kiegészítő) vizsgálatokra indoklással, programmal
a geológiai adottságok és a szeizmicitás értékelése
az eredmények célszerű grafikus és táblázatos ábrázolása
a váltpzó adatok statisztikai értékelése a geotechnikai kategóriához igazodóan
talajszelvények bemutatása a különböző formációk megkülönböztetésével
a talajrétegek szöveges ismertetése (osztályozó, mechanikai és hidraulikai jellemzők)
a talajvízviszonyok bemutatása (mélység, ingadozás, áramlások, kémiai jellemzők)
a tervezési feladatok felvételére alkalmas adatbemutatás


referenciák >